Pierwszy na Świecie Pomnik Wikpedii

 

od lewej strony: P. Zdzisław Malczuk - Wykonawca Pomnika Wikipedii, P. Mihran Hakobyan - Rzeźbiarz  i

Projektant (wykonawca modelu), P. Dr Krzysztof  Wojciechowski - Pomysłodawca